Waarom coaching als begeleiding van veranderprocessen?

Coaching is een relatief kortdurende begeleiding waarin de eigen verantwoordelijkheid en het vermogen tot zelfsturing van de
gecoachte(n) de belangrijkste bouwstenen vormen. Een coach ondersteunt bij iemands zoektocht naar het optimaal omgaan met ontwikkelingsvragen, van persoonlijke evenals professionele aard. De coach draagt zorg voor het proces en schept de voorwaarden voor de gecoachte(n) om te reflecteren op eigen gedachten, houding en gedrag; op het ontdekken en onderzoeken van de persoonlijke drijfveren en waarden. Want wie z’n drijfveren leert kennen en benutten, vergroot z’n veerkracht en zelfsturend vermogen: de coach vervult voor de gecoachte(n) de rol van begeleider op weg naar het zichzelf leren coachen (‘inner coaching’), leiding geven aan zich zelf - en van daaruit ook aan anderen.

Zelfsturend vermogen, leiding geven aan jezelf, houdt in dat je zicht hebt op je eigen kwaliteiten en je persoonlijke aandachtspunten, waarmee je ‘echt’ leiderschap ontwikkelt, die dienstbaar van aard is. Dienstbaar leiderschap, in de betekenis van toegewijd leiderschap, is ‘a way of living’: een teken van bewust-zijn met als doel mensen en omgeving tot bloei te laten komen. Dienend leiderschap bewerkstelligt zelfstandigheid van mensen met bewustzijn van keuzevrijheid, die belangrijk is bij het tot stand brengen van verandering.

Zoals Robert K. Greenleaf in ‘The Power of Servant Leadership’ schreef: “The test I like best is: do those served grow as persons; do they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely themselves to become servants?”