Missie

“Ons gevoel heeft beweegredenen die ons verstand niet kent.”(Blaise Pascal, Pensées, 1662)

Coaching is in de optiek van Karin Sorbi een inspiratiebron en bouwt
op de capaciteit tot zelfsturing en veranderingsbereidheid van de gecoachte(n). Haar logo verbeeldt haar verhaal. Centraal in het ontwerp staat de lemniscaat, het symbool van ‘het evenwicht tussen het fysieke en tastbare en het geestelijke’, de voortdurende beweging vanuit een middelpunt naar buiten en weer terug naar de kern. Zoeken, leren, ontdekken, waarderen en integreren; als een continu proces, dat steeds dichter tot die authentieke kern leidt, waar ook passie uit voort komt.

Haar beeldmerk als metafoor voor haar visie op coaching als begeleiding van veranderprocessen: de vermoede kansen, mogelijkheden en talenten van mensen in beeld brengen, door een trektocht aan te gaan met vragen en reflectie. Met als doel dat de gecoachte(n) door nieuwe inzichten en bewustwording constructieve sturing kunnen geven aan eigen houding en gedrag. De Grieken hadden er al een woord voor: Metanoïa (verandering van gedachte en tot een beter inzicht komen; het (gewone) kennen en denken te boven gaan). Dat lukt niet door enkel met ons denken te proberen een probleem op te lossen dat door ons denken is ontstaan… dan blijf je binnen de zelfde cirkel draaien, terwijl je buiten het kader wilt treden. Dan is het van belang van perspectief te veranderen, ook je gevoel, je hart erbij te betrekken en van daaruit te handelen. “Feitelijk zijn er zonder gevoelens geen handelingen. Zonder gevoelens is er geen passie.”(Manfred Kets de Vries in “Wat leiders drijft”, 2006)